Công Ty Giấy Lee & Man: Những Giải Pháp Cho Ngành Giấy

0 Comments
Công Ty Giấy Lee & Man: Những Giải Pháp Cho Ngành Giấy - 1

Theo công ty giấy Lee & Man, để doanh nghiệp giấy phát triển hơn nữa, nhà nước cần có những chính sách ưu tiên cho ngành giấy, nhất là vấn đề nhập khẩu giấy phế liệu. 

Có nên nhập khẩu nhiều giấy phế liệu?  

Mặc dù có vai trò trọng yếu trong phát triển công nghiệp giấy, nhưng nguyên liệu giấy tái chế và việc nhập khẩu nguyên liệu này hiện nay còn gặp nhiều thách thức. Hiện nay nhà máy giấy Lee & Man có nhu cầu lớn về nhập khẩu giấy phế liệu, thế nhưng quy định hiện tại đang hạn chế điều này.

Trao đổi tại hội thảo về dự thảo sửa đổi Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, đa phần ý kiến đều ghi nhận việc siết chặt quản lý phế liệu này là cần thiết khi có một số doanh nghiệp đã lợi dụng những kẽ hở trong quản lý nhập khẩu phế liệu cho sản xuất để nhập “rác” vào Việt Nam, gây ô nhiễm môi trường.

Nhà máy Lee & Man cho biết, nhiều nhóm phế liệu giấy như giấy hỗn hợp vẫn là nguyên liệu sản xuất quan trọng của các ngành công nghiệp tái chế, nhưng có khả năng bị đưa ra khỏi danh mục được phép nhập khẩu trong tương lai gần, dẫn đến nhiều vấn đề tồn đọng cho các nhà máy giấy, gây nên những phản ứng dây chuyền tới chuỗi các ngành công nghiệp khác như ngành công nghiệp bao bì, ngành công nghiệp xuất khẩu…

Để có thể tạo điều kiện cho ngành Giấy phát triển trong điều kiện quản lý hiệu quả các hoạt động nhập khẩu phế liệu, theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban pháp chế (VCCI), Việt Nam cần tham khảo chính sách quản lý nhập khẩu giấy phế liệu của các nước khác, đối chiếu với tình hình phát triển kinh tế và nhu cầu tại Việt Nam để có thể xây dựng được chính sách phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài như Lee & Man.

“Việc tham vấn ý kiến doanh nghiệp để có cơ sở xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo điều kiện cho ngành Giấy phát triển bền vững là hoàn toàn cần thiết”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Các chuyên gia cũng đề xuất: Việt Nam cần tính toán cân đối với sự phát triển kinh tế trong thời điểm hiện tại để đưa ra được định hướng chính sách phù hợp, đặc biệt là cân nhắc lộ trình áp dụng chính sách. Bên cạnh đó, cần rà soát, chỉnh sửa tiêu chuẩn giấy tái chế đang nhập khẩu vào Việt Nam để giấy tái chế được quản lý và cân nhắc như tiêu chuẩn một nguồn nguyên liệu sản xuất. Đồng thời, thay đổi tên nguyên liệu giấy từ “phế liệu giấy” thành “giấy thu hồi sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất”.

Công Ty Giấy Lee & Man: Những Giải Pháp Cho Ngành Giấy - 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *