Công Ty Giấy: Cần Triển Khai Mô Hình Kinh Tế Tuần Hoàn

0 Comments
Công Ty Giấy: Cần Triển Khai Mô Hình Kinh Tế Tuần Hoàn - 1

Theo chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam, trong tương lai, các công ty giấy sẽ đi theo xu hướng kinh tế tuần hoàn, đảm bảo cân bằng giữa kinh tế và môi trường.

Vấn đề môi trường của ngành giấy

Ngày 27/5/2020, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã tham dự Hội thảo tham vấn và hoàn thiện “Kết quả nghiên cứu về kinh tế tuần hoàn (KTTH)” do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức với sự phối hợp của Ủy ban Châu Âu, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), và Tổ chức tư vấn chính sách khu vực SWITCH-Asia.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm tham vấn các kết quả nghiên cứu về KTTH, trên cơ sở đó tổng hợp và đề xuất một số chính sách thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Hội thảo có sự tham dự của đông đảo của các chuyên gia, các nhà quản lý các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Quản lý… 

Nhà máy Lee & Man từ lâu xác định xu hướng kinh tế tuần hoàn chính là chiến lược phát triển trong tương lai gần. Bằng việc đầu tư vào công nghệ, nâng cao quy trình sản xuất, công ty Lee & Man ghi dấu ấn là một trong những doanh nghiệp giấy tiên phong trong vấn đề môi trường, góp phần cải thiện đời sống an sinh xã hội.

Tại Hội thảo các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt các chính sách về việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, xây dựng các phương pháp tiếp cận và đánh giá các ưu đãi cho doanh nghiệp giấy và công cụ chính sách cho quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.Đại diện Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã thông tin đến Hội thảo, các đại biểu tham dự Hội thảo về tiềm năng, sự phù hợp và lợi thế của Ngành công nghiệp Giấy Việt Nam khi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. Trong đó, nhất thiết phải coi giấy thu hồi là nguyên liệu thứ cấp, giấy thu hồi sau khi đã phân loại, lọc sạch và loại bỏ tạp chất theo quy định, cần được đối xử và quản lý như một loại hàng hóa thông thường, là nguyên liệu cần thiết cho doanh nghiệp sản xuất giấy như các nước trên thế giới đang thực hiện.

Công Ty Giấy: Cần Triển Khai Mô Hình Kinh Tế Tuần Hoàn - 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *