Hr Outsourcing Services – Tổng Quát Quy Trình Thuê Ngoài Nhân Sự Trên Toàn Cầu

0 Comments
Hr Outsourcing Services - Tổng Quát Quy Trình Thuê Ngoài Nhân Sự Trên Toàn Cầu - 1

Dịch vụ thuê ngoài nguồn nhân lực (hr outsourcing services) có nghĩa là có được dịch vụ nhân sự từ các nhà đầu tư tiềm năng, những người có khả năng hoàn thành công việc đồng thời giúp bạn tiết kiệm nhân lực, tiền bạc và thời gian. Có nhiều yếu tố để việc thuê ngoài được phát triển mạnh mẽ trong doanh nghiệp hiện nay. Hãy cùng Talentnet tìm hiểu điều này.

Giá trị thực sự thu về từ thuê ngoài

Các doanh nghiệp nhỏ và lớn luôn tự hỏi liệu họ có thể đảm nhận các vai trò nhân sự cần thiết trong khi vẫn cung cấp các dịch vụ tài chính như: hr payroll outsourcing, payroll processing services, payroll provider … cho các công ty khác đạt được lợi nhuận. Cuối cùng, các công ty sẽ chọn thuê ngoài để tránh khối lượng công việc nặng nề và đau đầu về pháp lý, và thay vào đó, tập trung vào vai trò và trách nhiệm của công ty. Một trong những lý do để thuê ngoài các hoạt động nhân sự là để hợp lý hóa các quy trình và làm cho chúng minh bạch hơn với nhân viên. Công nghệ thường là yếu tố quan trọng để đạt được sự minh bạch này. Nó cũng giúp duy trì tính bảo mật của thông tin giữa nhân viên và chủ nhân.

Trong khi các công ty lớn hơn với nhân viên nhân sự chỉ có thể thuê ngoài một khía cạnh, các doanh nghiệp nhỏ, không có giám đốc nhân sự chuyên trách nội bộ, cần có những lựa chọn rộng hơn. Do đó, khi sử dụng outsourcing hay payroll services in Vietnam khách hàng cần tập trung vào năm hình thức thuê ngoài nhân sự có thể cung cấp hầu hết các dịch vụ nhân sự này trong một công ty hoặc nguồn lực. Nhìn chung, Talentnet sẽ cung cấp dịch vụ thuê ngoài nguồn nhân lực giúp giảm chi phí, giúp bạn tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình và quan trọng nhất là giúp đảm bảo sự hài lòng của nhân viên. Đồng thời lấy con người làm trung tâm để làm cho khách hàng của chúng tôi vượt lên trên những người còn lại. Chúng tôi tạo ra giá trị không chỉ trong việc đáp ứng các mục tiêu ngắn hạn mà còn bằng cách giúp bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh dài hạn của mình.

Hr Outsourcing Services - Tổng Quát Quy Trình Thuê Ngoài Nhân Sự Trên Toàn Cầu - 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *