Hr Payroll Outsourcing Trong Kỷ Nguyên Nhân Sự Hiện Đại Mới

0 Comments
Hr Payroll Outsourcing Trong Kỷ Nguyên Nhân Sự Hiện Đại Mới - 1

Tất cả chúng ta đều biết rằng khả năng thích ứng trong bất kỳ ngành nào là chìa khóa và hr payroll outsourcing cũng không khác. Trong những năm qua, nhân sự đã phát triển và các xu hướng gần đây cho thấy nhiều công ty đang hướng tới việc thuê ngoài nhân sự cho một số các chức năng nhân sự cốt lõi.

Hiệu quả và chất lượng công việc có thể được tối ưu hóa

Khi một giám đốc nhân sự quyết định tìm kiếm hr outsourcing services cho hầu hết thời gian làm việc thì nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc để một nhân viên nội bộ được trả lương cao hơn hoàn thành. Điều này là do các công việc thuê ngoài thường thông qua payroll providers chuyên nghiệp hoặc thuê các nhà thầu độc lập và không cần phải trả cho người đó bảo hiểm hoặc mức lương cao cho công việc tạm thời. Một trong những lý do khác để giám đốc nhân sự thuê ngoài một số công việc nhất định là phạm vi của dự án. Nếu dự án lớn hoặc tốn rất nhiều thời gian, chẳng hạn như nhập các bản ghi cũ vào hệ thống cơ sở dữ liệu mới, thì công ty thường thuê các công việc này bên ngoài sẽ hiệu quả hơn. Bộ phận nhân sự sẽ cần đảm bảo rằng công ty mà họ sử dụng là có uy tín nếu tài liệu nhạy cảm.

Một số công ty nhỏ hơn đôi khi thuê ngoài toàn bộ bộ phận nhân sự của họ. Điều này thường xảy ra nếu công ty mới thành lập và chưa thành lập một nhóm chuyên gia nhân sự cốt lõi. Tuyển dụng, giải quyết các vấn đề lương hưu và giám sát các quyền lợi chăm sóc sức khỏe của nhân viên sẽ là vai trò của nhóm nhân sự bên ngoài. Tất cả các chi tiết và thành phần của việc payroll processing services được lập trong một hợp đồng. Về cơ bản, hợp đồng thuê ngoài sẽ trình bày các chi tiết như dịch vụ mà bên ngoài sẽ thực hiện, chi phí tương ứng và các biện pháp kiểm soát chất lượng nào sẽ được thực hiện. Giá cả, kế hoạch chuyển đổi và rút lui và các yêu cầu quản trị là một số thành phần thiết yếu được chia nhỏ trong hợp đồng. Tốt nhất là các công ty nên xem xét tất cả các lựa chọn hợp đồng để tìm ra điều tốt nhất cho công ty của họ khi phải đứng giữa quá nhiều lựa chọn về dịch vụ trả lương (payroll services in Vietnam) đa dạng như hiện nay tại Việt Nam. 

Hr Payroll Outsourcing Trong Kỷ Nguyên Nhân Sự Hiện Đại Mới - 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *