Nhà Máy Lee & Man: Tổng Quan Tình Hình Xuất Khẩu Giấy

0 Comments
Nhà Máy Lee & Man: Tổng Quan Tình Hình Xuất Khẩu Giấy - 1

Nhà máy Lee & Man là đơn vị chuyên xuất khẩu giấy. Trong nửa đầu năm 2020, tình hình chung xuất khẩu giấy gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng những dấu hiệu lạc quan đã trở lại.

Số liệu xuất khẩu giấy đầu năm 2020

Về tổng lượng xuất khẩu giấy các loại trong 5 tháng đầu năm 2020, ước tính đạt 656,9 nghìn tấn, tăng trưởng đến 97,4% so với cùng kỳ năm 2019. Xuất khẩu tăng trưởng mạnh về giấy bao bì, giấy tissue, trong khi đó giấy in, giấy viết lại giảm. Nhà máy giấy Lee & Man là một trong những đơn vị xuất khẩu giấy nhiều nhất.

Các mặt hàng giấy bao bì, xuất khẩu giấy bao bì lớp mặt và giấy bao bì lớp sóng ước tính đạt 565,7 nghìn tấn, tăng trưởng đến 192,2% so với cùng kỳ năm 2019. Một số yếu tố tác động đến tăng trưởng xuất khẩu giấy bao bì gồm: Thời điểm tháng 2-3/2020, tận dụng năng lực sản xuất của Trung Quốc giảm nên các doanh nghiệp tận dụng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc (công ty Lee & Man); Thời điểm 3 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất và thương mại ở Việt Nam ổn định, tác động từ dịch COVID-19 chưa nhiều.

Giấy tissue, xuất khẩu ước tính đạt 32,2 nghìn tấn, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2019. Một số yếu tố quan trọng tác động đến tăng trưởng xuất khẩu gồm: Nhu cầu tiêu dùng trên thế giới và khu vực tăng cao, do ảnh hưởng từ dịch nên tâm lý đổ xô mua tích trữ; Nguồn cung chính trên thế giới là Tây Âu và Trung Quốc sản xuất giảm và hạn chế xuất khẩu để đảm bảo nhu cầu của quốc gia; Năng lực sản xuất giấy tissue trong nước tăng trưởng mạnh nên các doanh nghiệp giấy đẩy mạnh xuất khẩu như Công ty TNHH NTPM Việt Nam, Công ty CP Xuất nhập khẩu Bắc Giang…

Giấy in, giấy viết, xuất khẩu đạt 2.164 tấn, giảm 33,2% so với cùng kỳ năm 2019. Một số yếu tố ảnh hưởng làm giảm xuất khẩu gồm: Nhu cầu tiêu dùng trên thế giới giảm mạnh do học sinh và sinh viên nghỉ học dài ngày; Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, hoạt động thương mại trì trệ, giao dịch và hội họp trực tuyến nhiều; Doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam không cạnh tranh được về giá và khách hàng với giấy của Indonesia, Trung Quốc. 

Nhà Máy Lee & Man: Tổng Quan Tình Hình Xuất Khẩu Giấy - 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *