0 Comments
Nhà Máy Lee & Man Nhắm Mục Tiêu Mở Rộng Đầu Tư - 1

Nhà Máy Lee & Man Nhắm Mục Tiêu Mở Rộng Đầu Tư 

Ngoài Hậu Giang, nhà máy Lee & Man hướng tới mở rộng quy mô kinh doanh trong tương lai. Cụ thể, Lee & Man Việt Nam có mong muốn đầu tư thêm nhà máy giấy tại khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh. Hợp tác cùng công ty Logistic Với dự án này, nhà máy […]