Công Ty Giấy Lee & Man: Lợi Ích Của Xử Lý Chất Thải

0 Comments
Công Ty Giấy Lee & Man: Lợi Ích Của Xử Lý Chất Thải - 1

Công ty giấy Lee & Man nhiều năm qua không ngừng cải thiện công nghệ để giải quyết bài toán môi trường. Lee & Man đã làm như thế nào để trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nhà máy giấy Lee & Man đã xử lý vấn đề môi trường như thế nào?

Mỗi năm, doanh nghiệp giấy chi hàng triệu USD cho công tác xử lý chất thải, bao gồm nước thải sản xuất, chất thải rắn, khí sinh học… Cụ thể, trong năm 2018, nhà máy giấy Lee & Man đã đầu tư khoảng 300,000 USD chỉ cho riêng hạng mục khử mùi ở nhà máy xử lý nước thải, hơn 1 triệu USD dành cho trang thiết bị hiện đại của nhà máy.

Những sự cố về môi trường là bài học lớn để doanh nghiệp sản xuất giấy Lee & Man cẩn trọng điều chỉnh và có sự đầu tư cần thiết trong khâu sản xuất, xử lý chất thải… Bên cạnh hoạt động sản xuất thì vấn đề xử lý thải được Lee & Man theo dõi sát sao mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí mỗi giây. Hiện nay, hệ thống xử lý thải tại nhà máy gần như đã hoàn thiện và chúng tôi cũng đang đầu tư thêm để nâng cao chất lượng trong công tác xử lý chất thải của hệ thống. Thậm chí, có những chỉ tiêu nhà máy đã có nhiều chỉ số vượt xa yêu cầu đến 50 lần so với tiêu chuẩn của ngành giấy.

Nhà máy giấy Lee & Man sẽ tiếp tục nhập một đợt máy mới trị giá khoảng 20 tỷ đồng để tăng cường quá trình cô đặc bùn, nhằm làm giảm lượng bùn thải tạo ra trong quá trình xử lý thải.  

Dù con số thống kê có hoàn hảo, trơn tru đến 100%, Lee & Man vẫn có dự phòng cho những phần trăm rủi ro dù nhỏ nhất. Do đó, cam kết của nhà máy Lee & Man là sẽ luôn hoàn thiện và quan trắc hoạt động công ty để đảm bảo mọi thứ diễn ra ổn định, đồng thời luôn sẵn sàng giải quyết triệt để, đúng thời điểm khi có vấn đề nảy sinh.Hiện tại, hệ thống quan trắc của nhà máy hoạt động 24/24, cập nhật liên tục các chỉ số (5 phút 1 lần về Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang) nên mọi sự cố (nếu có) sẽ được phát hiện và xử lý nhanh chóng. Báo cáo về hoạt động của công ty gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang cho thấy nước thải, khí thải sau khi xử lý tại nhà máy luôn đảm bảo trong quy định theo cột A tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Có thể nói Lee & Man chính là điểm sáng của ngành sản xuất giấy.

Công Ty Giấy Lee & Man: Lợi Ích Của Xử Lý Chất Thải - 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *