Công Ty Giấy Lee & Man: Quy Trình Xử Lý Chất Thải

0 Comments
Công Ty Giấy Lee & Man: Quy Trình Xử Lý Chất Thải - 1

Công nghiệp sản xuất giấy là một trong những ngành gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng nhất. Vì thế, công ty giấy Lee & Man luôn chú trọng đến vấn đề này được nhiều người dân quan tâm. 

Nhà máy Lee & Man chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế. Công nghiệp giấy phát triển cùng với sự phát triển của xã hội. Vì vậy, xử lý nước thải sản xuất giấy cũng cần được quan tâm cùng với sự phát triển của doanh nghiệp giấy.

Công nghệ sản xuất giấy và nguồn phát sinh của nước thải

Công nghệ của doanh nghiệp sản xuất giấy bao gồm hai quá trình cơ bản: sản xuất bột giất từ nguyên liệu thô và sản xuất giấy từ bột giấy (xeo giấy).

Có hai nguồn sản sinh ra nước thải đó là: từ quá trình xeo giấy và quá trình làm việc. Trong quá trình tạo bột của công nghiệp xeo giấy sẽ xuất hiện trong dịch thải và sẽ gây ô nhiễm nặng đối với môi trường nếu không kịp thời thu hồi được dịch đen.

Dịch đen, theo thuật ngữ của ngành sản xuất giấy, bao gồm 70% chất rắn hữu cơ (có thể thu hồi để tái tạo) và sử dụng và 30% chất rắn vô cơ. Cũng vì thế, mức độ ô nhiễm từ nước thải công nghiệp xeo giấy tỷ lệ nghịch với khả năng thu hồi dịch  đen.

Ngoài ra, trong quá trình tạo bột xeo giấy, để tạo nên một sản phẩm đặc thù hoặc những tính năng đặc thù cho sản phẩm, người ta còn sử dụng nhiều hóa chất và chất xúc tác. Những chất này nếu không được thu hồi hoặc xử lý mà xả thẳng ra sông ngòi sẽ làm ô nhiễm nặng nguồn nước.

Theo đó, công ty giấy Lee &Man cho rằng luôn đặt lên hàng đầu nguyên tắc phát triển bền vững, nghiêm túc tuân thủ các quy định và yêu cầu của Nhà nước về hoạt động sản xuất và bảo vệ môi trường.

“Chúng tôi đầu tư nghiêm túc và là một trong những công ty sản xuất bao bì giấy có công nghệ hiện đại, có hệ thống xử lý nước thải, khí thải và giám sát môi trường đạt tiêu chuẩn tốt trong ngành giấy tại Việt Nam, được các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương quan tâm và ủng hộ”.

Công Ty Giấy Lee & Man: Quy Trình Xử Lý Chất Thải - 2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *