Công Ty Giấy Lee & Man: Nhìn Lại Thị Trường Giấy 2019

0 Comments
Công Ty Giấy Lee & Man: Nhìn Lại Thị Trường Giấy 2019 - 1

Theo công ty giấy Lee & Man, năm vừa qua ngành giấy có nhiều thay đổi, nhìn chung theo chiều hướng tích cực.

Tổng quan về thị trường 

Về mặt tiêu thụ trong năm 2019 ước tính đạt sản lượng 4,175 triệu tấn, tăng trưởng 12,5% so với cùng kỳ 2018, cho dù tốc độ tăng trưởng tiêu thụ thấp hơn kỳ năm 2018/2017 nhưng trong bối cảnh tiêu thụ chung trên thế giới tăng trưởng thấp hơn dự tính, thì đây là con số đáng ghi nhận. 

Giấy bao bì lớp mặt (testliner, white top liner) và lớp sóng (medium) chủ yếu để sản xuất thùng hộp các tông, đạt sản lượng 3,41 triệu tấn, tăng trưởng 16,0%; giấy bao bì tráng chủ yếu làm hộp gấp (boxboard), đạt sản lượng 0,765 triệu tấn, tăng trưởng 9,0% so với cùng kỳ năm 2018. Đây cũng là những mặt hàng chủ lực của nhiều doanh nghiệp giấy.

Về xuất khẩu, năm 2019 ước tính đạt sản lượng 0,801 triệu tấn và tăng trưởng 25%, xuất khẩu chủ yếu là giấy lớp mặt và giấy lớp sóng. Thị trường xuất khẩu chính của các nhà máy giấy Việt Nam tập trung trong khu vực, như Trung Quốc chiếm tỷ trọng khoảng 67%, các quốc gia Châu Á khác 26%, Châu Phi 2,8%, Bắc Mỹ 2,5%, Châu  u 1,7%. Thị trường Trung Quốc cũng là nơi doanh nghiệp sản xuất giấy Lee & Man tập trung xuất khẩu.

Nhập khẩu, năm 2019 ngành giấy ước tính đạt 1,225 triệu tấn, giảm nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, nhập khẩu giấy lớp mặt và lớp sóng đạt sản lượng 0,495 triệu tấn, giảm 12,9%; giấy bao bì tráng đạt sản lượng 0,730 triệu tấn, tăng trưởng 9,4% so với cùng kỳ năm 2018.Về giá giấy trong năm 2019, giấy lớp mặt và lớp sóng xuất nhập khẩu trong khu vực Đông Nam Á: Giá giấy bắt đầu giảm từ tháng 3 và giảm liên tục đến tháng 10, tổng cộng giảm 40 USD/tấn (928.000 đồng/tấn) đối với giấy lớp mặt; với giấy lớp sóng giảm 63 USD/tấn (1,461 triệu đồng/tấn). Đến tháng 10 giá giấy bắt đầu theo chiều hướng đi lên và hiện đến tháng 12/2019 đã tăng 45 USD/tấn (1,044 triệu đồng/tấn) đối với cả giấy lớp mặt và lớp sóng so với tháng 10/2019. Năm 2019 vừa qua, ngành sản xuất giấy trong nước cũng chịu tác động không nhỏ về giá giấy nhập khẩu.

Công Ty Giấy Lee & Man: Nhìn Lại Thị Trường Giấy 2019 - 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *