Công Ty Giấy Lee & Man: Hiểu Đúng Về Quy Trình Xử Lý Nước Thải (P2)

0 Comments
Công Ty Giấy Lee & Man: Hiểu Đúng Về Quy Trình Xử Lý Nước Thải (P2) - 1

Trong thời gian qua, công ty sản xuất bao bì giấy Lee & Man không ngừng đầu tư hoàn thiện và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải.

Quy trình xử lý nước thải của doanh nghiệp sản xuất giấy

Sau bước xử lý yếm khí, công ty sản xuất giấy sẽ tuân thủ thực hiện các bước tiếp theo như:

Xử lý hiếu khí (quá trình bùn hoạt tính): Để đưa các chỉ tiêu ô nhiễm hữu cơ về mức tiêu chuẩn cho phép cần phải có quá trình xử lý hiếu khí. Trong môi trường hiếu khí, các vi sinh vật sử dụng khí hoạt động mạnh sử dụng các chất hữu cơ trong nước thải cho quá trình tăng trưởng, phân ly của mình, điều đó giúp làm giảm nồng độ hữu cơ trong nước. Khí phải được cấp liên tục, thường xuyên để giúp các vi sinh vật hoạt động ổn định. Có rất nhiều phương pháp bùn hoạt tính khác nhau có thể được sử dụng như các quá trình bùn hoạt tính trong bể Aeration, Kênh ô xy hóa tuần hoàn, SBR,…

Kết thúc: Quá trình này là tập hợp các khâu làm sạch cuối cùng nhằm đảm bảo các chỉ tiêu quy định trong tiêu chuẩn trước khi xả nước thải ra nguồn tiếp nhận ngoài môi trường. Các khâu bao gồm:

Lắng thứ cấp: Loại bỏ các cặn lơ lửng, bùn hoạt tính trong nước nhằm đưa chỉ tiêu SS về dưới mức tiêu chuẩn cho phép. Có nhiều loại bể lắng thứ cấp khác nhau, tùy quy mô công suất và mức độ xử lý để có thể lựa chọn công trình thích hợp như hệ bể lắng đứng, lắng ngang, lắng ly tâm, lớp mỏng,…

Khử trùng: Đáp ứng chỉ tiêu Coliform trong nước thải xả ra môi trường bên ngoài. Tùy quy mô công suất mà người ta có thể sử dụng các phương pháp khử trùng khác nhau như sử dụng hóa chất Clo – Javen cho trạm có công suất vừa và nhỏ, sử dụng khí Clo hóa lỏng cho trạm có công suất vừa và lớn, sử dụng hệ thống khử trùng bằng tia UV (Cực tím),….

Ngoài ra, tùy vào mức độ xử lý yêu cầu mà công ty giấy Lee & Man còn có thể sử dụng bổ sung một số công trình nhằm làm sạch triệt để nước thải cho mục đích tái sử dụng hoặc xả thải an toàn ra các nguồn tiếp nhận có ý nghĩa quan trọng về du lịch, văn hóa,… Sử dụng hệ thống bể lọc cát, than hoạt tính,… nhằm loại bỏ các hợp chất AOX (có thể có). Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý này có thể tái sử dụng cho mục đích sản xuất tại các xưởng, doanh nghiệp giấy. Tuy nhiên xử lý cấp cao này sẽ khiến chi phí giá thành sản xuất xử lý nước thải tăng lên rất nhiều.Bên cạnh quy trình sản xuất giấy, vấn đề xử lý thải được Lee & Man theo dõi sát sao mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí mỗi giây. Đến nay, hệ thống xử lý thải tại nhà máy gần như đã hoàn thiện. Công ty cũng đang đầu tư thêm để nâng cao chất lượng trong công tác xử lý thải của hệ thống. Hiện nay, đã có nhiều chỉ số vượt xa yêu cầu đến 50 lần.

Công Ty Giấy Lee & Man: Hiểu Đúng Về Quy Trình Xử Lý Nước Thải (P2) - 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *